Zima je zatiaľ k mestskej kase zhovievavá

Publikované: 02. 03. 2016 11:36

Tohoročná zima napriek hrozivým predpoveďami je aspoň zatiaľ nezimná, čo v konečnom dôsledku sa šetria financie vyčlenené na zimnú údržbu.

Čo sa robí s peniazmi ušetrenými pri zimnej údržbe? Ročný rozpočet spolu na letnú a zimnú údržbu 2016 plánoval 160 tisíc € a 50 tisíc  € na výspravky po zime. Z toho sa financuje zimná údržba v mesiacoch 1-3/2016 a  11-12/2016. Kalkulovať predpokladané náklady nevie nikto. Nikto neurobí pravdivú prognózu, aká zima bude, aby sa vedela urobiť kalkulácia. Ak zima bude tuhá z množstvom snehu, tak ako bola v roku 2013, vtedy sa museli financie navýšiť. Ak bude mierna, ako je teraz, mesto šetrí.

Prebytok sa podľa zákonu o rozpočtových pravidlách obce (zk.č.583/2004 Z.z.) sa môžu rozpočtovým opatrením

•  rozpočtové prostriedky presunúť
•  prekročiť výdavky pri dosiahnutí vyšších príjmov
•  viazať rozpočtové výdavky

Pozornému pozorovateľovi zasadaní zastupiteľstiev neuniklo, že do programu zastupiteľstva býva podľa potreby zaradený bod zmena a úprava rozpočtu za príslušný rok. Práve tu sa presúvajú peniaze podľa vzniklej situácie. Preto obava časti verejnosti, že prebytok v položke zimná údržba sa nestratí, len sa presunie do inej kapitoly na inú akciu.

V záujme objektivity pri narábaní s mestskými financiám, každé rozpočtové opatrenie musí získať v zastupiteľstve nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov. Takto väčšina poslancov svojim súhlasom potvrdí, že postup bol v súlade zo zákonom.

Dnes je: 31. 01. 2023 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste