Zberný dvor od 1. apríla 2017 je opäť otvorený, otváracie hodiny po novom!

Publikované: 01. 04. 2017 09:00

Od 1.4.2017 sa môžu občania Čadce opäť bezplatne a legálne zbaviť nadrozmerného a nebezpečného odpadu.
Rozšírené otváracie hodiny
Táto praktická a užitočná služba pre občanov bude v tomto roku časovo ešte viac prístupná. Oproti minulosti sa rozšírili otváracie hodiny. Mesto týmto krokom reagovalo na zvýšený dopyt zo strany občanov.

Zberný dvor je prístupný v týchto hodinách:
Pondelok - Piatok: 8.00 - 14.00
Sobota: 8.00 - 12.00

Čo patrí do zberného dvora

  • elektroodpad (televízory, pračky, rádiá, žiarivky, ...)
  • nebezpečné odpady od občanov (farby, batérie a akumulátory, liečivá, pesticídy, jedlé oleje, ...)
  • objemný odpad (nábytok, koberce, kovové výrobky, ...)
  • kovy, plasty, sklo, lepenka, drevo, atď...

Do zberného dvora nepatria  odpady, ktoré je možné uložiť do zbernej nádoby na komunálny odpad!

Platí sa iba za drobný stavebný odpad
Nový zákon o odpadoch priniesol so sebou spoplatnenie drobného stavebného odpadu. Zákon určil cenové rozpätie poplatku a bolo na každom meste, akú taxu si určí.  Mesto Čadca určilo najnižšiu možnú sadzbu 0,015 eura za kg. Všetky ostatné druhy odpadov sa odovzdávajú bezplatne.


Pneumatiky na zberný dvor nepatria, kam ich odovzdať?

Výrobca pneumatík je povinný v rámci siete distribútorov (predajných miest) zabezpečiť bezplatný spätný zber bez obmedzenia množstva. Túto povinnosť majú aj pneuservisy, aj keď pneumatiky nepredávajú.Za výrobcu pneumatík sa považuje podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvádza pneumatiky na trh. Dotýka sa to aj distribútorov pneumatík v rámci zásielkového obchodu, vrátane elektronického predaja, ktorí sú povinní zabezpečiť spätný zber,  a to najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi.Naopak, za výrobcu pneumatík sa nepovažuje ten, kto dodáva pneumatiky pre výrobu motorových alebo nemotorových vozidiel, ktoré boli následne namontované na vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

Dnes je: 22. 04. 2024 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste