Záznam z pracovného rokovania

Publikované: 07. 03. 2016 08:35

Záznam z pracovného rokovania

vo veci zmeny trasy príjazdovej komunikácie pre zložky IZS

k západnému portálu tunela Horelica, zo dňa 3. 3. 2016

 

Na základe rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.02.2016 na Msú v Čadci, z dôvodu vzniknutej havarijnej situácie na miestnej komunikácie do Capka (SO 102-00) a uzatvorenia predmetnej MK pre nákladnú dopravu (iba do 3,5 t), sa zúčastnené strany dohodli na zmene trasy príjazdovej komunikácie pre jednotky HaZZ a ostatné zložky IZS.

 

V zmysle Bezpečnostného projektu, projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti tunela Horelica je uvedená miestna komunikácia do Capka uvedená ako príjazdová cesta pre jednotky HaZZ a ostatné zložky IZS k západnému portálu Tunela Horelica.

 

Na základe vyššie spomenutých obmedzených, prevádzkových podmienok na MK do Capkov, NOS, a.s. - SSÚR Čadca nebude zabezpečovať prevádzkovú spôsobilosť prístupových komunikácií k západnému portálu, prístupom cez spomínanú poškodenú časť MK.

 

Zjazdnosť stavebných objektov NOS, ktoré sú určené pre prístup k západnému portálu tunela Horelica, k nástupnej a požiarnej ploche (SO 103-00, 103-01), budeme zabezpečovať prístupom po ceste č. llA (1/2 03), v smere od križovatky ciest llA/118 (malý obchvat Čadce/pri trati ŽSR).

 

Obdobný prístup ku portálu Čadca tunela Horelica „po hlavnej trase a cez retiazky", pre vozidlá nad 3,5 t, doporučuje NOS aj jednotkám HaZZ a ostatným zložkám IZS.

 

Zástupcovia OR HaZZ v Čadci súhlasia s vyššie uvedenou zmenou trasy príjazdu jednotiek HaZZ k západnému portálu tunela Horelica, v smere od mesta Čadca.


Dnes je: 31. 01. 2023 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste