Začal zber objemového odpadu

Publikované: 11. 03. 2015 07:46

Od dnes 11.3.2015 začal v meste a prímestských častiach zber objemového odpadu. Namiesto rozvozu VOK-ov po meste sa tento odpad bude postupne zbierať po jednotlivých uliciach a následne prímestských častiach. Zber objemového odpadu formou pristavenia VOK-ov bol zneužívaný a odpad do mesta zvážali aj občania a firmy, ktorí nebývajú, nepodnikajú na území mesta. Taktiež sa veľkoobjemové kontajnery zneužívali na odloženie stavebnej sute a iného odpadu, ktorý patrí buď do TKO, alebo do separovaných zložiek. Tým sa zber predražoval. Zber objemového odpadu po uliciach bude síce náročnejší na organizáciu a pracovnú silu, ale zabráni zneužitiu uskladnenia nežiaducich komodít, ako tomu bolo v prípade rozvozu Vok-ov.

Podľa nového zákona o odpadoch, ktorý je v schvaľovacom procese a rokujú o ňom poslanci NR SR bude od nového roka každý platiť sa za odpad podľa skutočných nákladov. Pre ilustráciu: V roku 2014 boli skutočné náklady na zvoz a likvidáciu odpadov na občana Čadce 28,50 €.   
Mesto malo možnosť túto platbu upraviť. Aj ju využilo a v skutočnosti občan platil 10,98 €.

Podľa pripravovaného zákona to však možné nebude a občanovi, ani nikomu nebude môcť byť poskytnutá zľava. Platiť sa bude podľa skutočných nákladov.
Okrem poctivého separovania je aj toto jedna z ciest ako znížiť platbu za zvoz, uskladnenie a spracovanie odpadov na území mesta. V konečnom dôsledku to pocítime všetci pri platení za odpad na budúci rok, ak nový zákon poslanci schvália a prezident ho podpíše. A potom budeme musieť platiť za odpad podľa skutočných nákladov.

Harmonogram zberu objemového odpadu nájdete na stránke Mesta Čadca:                                  
http://www.mestocadca.sk/files/attachments/vyvoz-zmesoveho-ko-a-triedeneho-odpadu-2015.pdfPeter Lariš, riaditeľ MPS Čadca

 

Dnes je: 22. 04. 2024 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste