Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájme predajných stánkov v areáli Mestského kúpaliska Čadca

Publikované: 10. 03. 2020 11:20

Mestský podnik služieb Čadca vyhlasuje podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájme predaných stánkov v areáli Mestského kúpaliska Čadca.

Detailnejšie informácie nájdete nižšie v priloženom súbore.

Prílohy na stiahnutie

Dnes je: 22. 07. 2024 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste