Nová technika pre podnik

Publikované: 29. 11. 2017 11:00

Nové vozidlo MAN 4x4 lis s 10 m3 nadstavbou na zber komunálneho a separovaného odpadu zakúpilo Mesto Čadca pre MPS-ku. Taktiež z európskych peňazí v rámci projektu výstavba kompostárne, mesto získalo nové stroje. Sú potrebné na zabezpečenie jej prevádzky. Jedná sa o traktor a nadstavby (prekopávacie zariadenie, sitá na spracovanie a uskladnenie „zeleného materiálu“). Stav veľkej časti techniky, ktorou zabezpečuje MPS-ka základné samosprávne služby pre Mesto Čadca a to hlavne zvoz odpadov je za zenitom. V nemalej miere poruchovosť týchto strojov je často krát príčinou neplnenia termínov vývozov. Náklady na opravy sú veľké.   Ak sa k tomu pripočíta súčasná dopravná situácia v meste, kedy vozidlo zo skládky do mesta stojí v kolóne často krát 45 minút potom zabezpečenie týchto činností to ešte viac komplikuje.
Aj preto je dobré, že Mestský podnik služieb dostal nové vozidlo na zber odpadov, ktoré pomôže tieto problémy z časti zvládnuť.
„Verím, že sa podarí v najbližšom období zakúpiť ešte minimálne jedno podobné vozidlo a starý vozový park sa pomaly obmení,“ dodal riaditeľ MPS Čadca Peter Lariš.

 

Dnes je: 31. 01. 2023 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste