Na plavárni sa počas odstávky pracovalo

Publikované: 18. 03. 2014 12:12

Vedenie mesta rozhodlo a mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní schválilo, že od začiatku marca 2014 Mestská plaváreň v Čadci a parkovací systém prejdú do správy Mestského podniku služieb. V priebehu povinnej odstávky, ktorá bola naplánovaná od 1.3.2014 do 11.3.2014 na objekte plavárne sa vykonali viaceré práce, ktoré boli nevyhnutné. Ako uviedol riaditeľ Mestského podniku služieb v Čadci Peter Lariš: „Počas tohto týždňa sme vykonali v priestoroch objektu plavárne a jeho okolí práce nevyhnutné k bezpečnému chodu plavárne a taktiež sa odstránili nedostatky, na ktoré upozornil Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Okrem vypustenia bazénu jeho dôkladného vyčistenia a vydezinfikovania sme odstránili poškodenú omietku zo stropu a následne namontovali plastové podhľady. Taktiež sme zabezpečili repasovanie odpočívacích drevených roštov a odtokových mriežok okolo celého bazénu, výmenu líšt pre uloženie mriežok za nerezové. V priebehu odstávky boli opravené poškodené omietky, dlažby a obklady, natreté zábradlia. V saune pribudlo 6 ks nových ležadiel. Vo vstupe do plavárne sa opravil strop a vymenili svietidlá. Počas tejto odstávky došlo taktiež k náteru múrika na parkovisku a ďalším menším opravám, vysprávkam a náterom. Práce vykonávali jednak zamestnanci plavárne a niektoré špecifické sme zadali subdodávateľom (ako montáž plastových podhľadov, repasácia ležadiel a mriežok, demontáž a montáž nerezových líšt, výroba nových ležadiel do sauny). Rozhodujúcim kritériom pri zadelení všetkých prác bola cena. Z troch ponúk na montáž plastových podhľadov, schodiska a repasáciu drevených odpočívacích roštov sme vybrali najnižšiu vo výške 10.752,-€ od firmy ZAPO MARYS, s.r.o Čadca. Táto firma nám okrem toho zabezpečila maliarske práce, opravu stropu vchodu vrátane nasvietenia a ostatné stavebné práce celkovo za 3.600,-€. Práce boli vykonané v plánovanom termíne. K otvoreniu plavárne došlo o deň neskôr v dôsledku naplánovanému termínu kontroly zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva“, dodal riaditeľ MPS-ky Peter Lariš.

 

Dnes je: 04. 12. 2023 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste