Mesto Čadca sa pripravuje na dušičkové obdobie

Publikované: 18. 10. 2017 11:12

Mesto Čadca sa pripravuje na Sviatok všetkých svätých (1.11.) a Pamiatku zosnulých (2.11.). Mesto Čadca prostredníctvom Mestského podniku služieb Čadca spravuje štyri cintoríny (Centrálny cintorín na ulici 17. Novembra, u Krkošky, na Horelici a cintorín na Kýčere).
Mestský podnik služieb Čadca v týchto dňoch pripravuje cintoríny na území mesta Čadca. Ing. Peter Lariš: „Našou povinnosťou je v rámci svojich možností vytvorič čo najdôstojnejšie podmienky spomínania na zosnulých na miestach posledného odpočinku,“
Centrálny cintorín na Ulici 17. novembra v týchto dňoch prešiel stavebnými úpravami hlavne v časti oplotenia. Opravila sa vrchná časť oplotenia, šlo o havarijnú situáciu a hrozilo poškodenie hrobov v jeho blízkosti.
Mestský podnik v týchto dňoch zabezpečil viac veľkoobjemových kontajnerov v okolí cintorínov. Počas Sviatku všetkých svätých bude v Čadci posilnená aj hliadková služba mestskej polície, ktorá bude zameraná na kontrolnú činnosť v blízkosti cintorínov, na eliminovanie prejavov vandalizmu, prípadne narúšania verejného poriadku a samozrejme aj na usmerňovanie vodičov motorových vozidiel, ako spoľahlivo a bezpečne zaparkovať v blízkosti cintorínov v meste Čadca. Počas sviatkov bude k dispozícií na cintoríne nepretržitá služba správcu cintorína.
Cintoríny v meste Čadca sú vybavené aj sviečkovými automatmi.
Príbuzní si už nemusia nosiť náplne do kahancov a sviečky z domu, kúpia ich priamo v areáli posledného odpočinku svojich blízkych. Cena kahanca predávaná v automate stojí 1 €.

Dnes je: 04. 12. 2023 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste