Do obydlí čadčianskych osád sa dostanú ich obyvatelia konečne po normálnej ceste.

Publikované: 02. 10. 2017 09:00

Čadčianske osady boli dlhé roky na pokraji záujmu, investičný dlh z hľadiska ich obnovy najviac pociťovali práve obyvatelia okrajových častí mesta.
Súčasné vedenie radnice sa im snaží vrátiť to dlhoročné záväzky. Po jarných opravách zimných výtlkov nasmerovala radnica finančné zdroje do nových komunikácií. Doteraz viedli k osadám vozové cesty, bez kvalitného podložia a asfaltu. Potom, čo vedenie Čadce vybralo dodávateľa, práce sa rozbehli.
Z príjemnej jazdy autom sa dnes môžu tešiť obyvatelia osád U Matlucha, U Nemčáka, v Čadečke u Šimčiska, U Kyska. Stav komunikácii vylepšila radnica i na Školskej a Hurbanovej ulici.

Počas leta zveľadilo mesto svoj majetok i na sídlisku Kyčerka, kde pribudlo parkovisko pri obchodnom dome ABC. Statickú dopravu tam vylepšila prostredníctvom 24 nových parkovacích miest.
Vedenie mesta si uvedomuje už dlhodobo neblahý stav mestských vozoviek, ktoré zápasia s modernizačným dlhom. Primátor mesta Ing. Milan Gura preto plánuje komplexnú opravu ciest, ktorá by sa mohla podariť i vďaka plánovanej podpore projektov z európskych fondov. Tie by mohli vykryť opravu tých komunikácii, ktoré sú koridormi v rámci medzinárodným úsekom. Vedenie radnice však zvažuje i ďalšie cesty financovania komplexnej opravy mestských ciest. Čadčianska radnica sa stará o 131 km komunikácii.


Primátor Ing. Milan Gura: "Myslím, že dozrel čas, aby sme pomocnú ruku podali aj obyvateľom okrajových častí mesta. Som si vedomý, že čakali dlhé roky a boli trpezliví. O to viac sa teším, že sa nám podarilo  v oblasti kvality komunikácii v týchto lokalitách niečo urobiť. A tu nekončime. Hľadáme ďalšie i mimorozpočtové zdroje, ako  situácii v kvalite ciest  v Čadci komplexne pomôcť. “

Dnes je: 31. 01. 2023 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste