Detské ihriská sú určené pre deti a nie vandalov

Publikované: 20. 03. 2017 09:00

Detské ihriská bývajú neoddeliteľnou súčasťou nielen miest, ale aj dedín. Prioritou každého jedného primátora či starostu je ich budovanie a následná starostlivosť o ne. Tak je tomu aj v našom meste.

V minulých rokoch sa v Čadci vybudovali nové detské ihriská hlavne na sídliskách Kyčerka, Žarec, ale aj v iných častiach Čadce. Rovnako sa rozostavané a jestvujúce dokončili a doplnili o nové prvky. "V tomto trende chceme pokračovať. Samozrejme, v rámci finančných možností a reálnej potreby", povedal k tejto téme primátor Milan Gura. Detské ihriská by v prvom rade mali slúžiť na trávenie voľnočasových aktivít detí, ideálne, pod dohľadom rodičov poprípade inej dospelej osoby. Detské ihriská na území Čadce má v správe Mestský podnik služieb (MPS), ktorý ich udržuje, stará sa o ne, v prípade potreby opravuje poškodené prvky. Je smutné, že v mnohých prípadoch nie je za poškodenie zodpovedný "zub času", ale toľkokrát spomínaný a ťažko riešiteľný vandalizmus. Vandali ničia nielen zastávky, smetné a odpadkové koše, dopravné značky, ale mnohokrát aj detské ihriská a ich prvky, ale aj prevádzkové poriadky a informačné tabule označujúce zákaz vstupu do týchto priestoroch so psíkmi.
Nebuďme ľahostajní

Riaditeľ MPS Čadca Peter Lariš: "Tak ako po iné roky aj tento rok pred otvorením detských ihrísk po zimnom období sa urobí pasportizácia, s ktorou sa už začalo. Pri nej zistíme potreby opráv jednotlivých prvkov detských ihrísk, poprípade ich doplnenie o prevádzkové poriadky a iné značenia. Je smutné, že hlavne informačné tabule sú tŕňom v oku mnohých našich "tiež" spoluobčanov. V minulom roku sme na každé detské ihrisko osadili tieto poriadky. Dokonca na viaceré až dvakrát, a aj na tie, ktoré nemáme v správe. Realita dneška - nič. Je žalostné, ak sa ničí spoločný majetok. MPS-ka nemá ani finančné, ani ľudské zdroje na to, aby pomaly každý druhý deň osádzala nové. Smutné a zároveň nebezpečné je aj to, že tieto prevádzkové poriadky jednoznačne určujú, čo je zakázané v týchto priestoroch vykonávať. Napríklad: používanie alkoholických nápojov a iných omamných látok, zákaz vstupu bez dozoru rodičov. Okrem iného aj to, že počas zimných mesiacov sú detské ihriská mimo prevádzky a vstup na ne je na vlastné riziko.  Aj týmto si dovolím požiadať našich spoluobčanov, aby prípadné nedostatky a poškodenia nahlásili na podnik a tiež všetkých v dobrom vyzývam: Nebuďme ľahostajný k spoločnému majetku a poukážme na tých, ktorí ho poškodzujú a ničia.“

Dnes je: 02. 03. 2024 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste