Čadca buduje prvé polopodzemné kontajnery

Publikované: 04. 10. 2017 08:22

Vytvorenie pilotného projektu polopodzemných kontajnerov je jednou z mnohých priorít vedenia mesta a Mestského podniku služieb Čadca.
Prvé stanovište polopodzemných kontajnerov v Čadci vznikne na Chalúpkovej ulici.
Už začiatkom októbra budú vybudované dve nové stojiska, ktoré budú slúžiť pre celú Chalúpkovú ulicu.
Pilotný projekt prinesie zrušenie 14 stojísk, dodá ulici čistotu a nový estetický výzor.
Stanovište bude pozostávať z 5 polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny aj triedený odpad o objeme 5 m3. Kontajner na sklo ostane pôvodný. Pre predstavu, 1 polopodzemný kontajner s objemom 5 m3 dokáže nahradiť až 6 kusov 1100 l kontajnerov.
Manipulácia s kontajnerom pri vývoze bude jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožní opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzí aj znečisťovaniu okolia. Konštrukcia polopodzemných kontajnerov zároveň zabráni prístupu zvierat a hmyzu.
Náklady na vybudovanie sú financované z rozpočtu mesta vo výške 28 800 Eur.
Ing. Milan Gura: „Pilotný projekt na Chalúpkovej ulici prinesie poriadok a čistotu. Chceme pokračovať v meste a postupne budovať nové stojiska. Len pre predstavu 1ks nového kontajnera dokáže nahradiť až 6ks pôvodných. Nové stojiská prinesú okrem komfortu a čistoty aj nové parkovné miesta, ktoré vzniknú na pôvodných stojiskách. „

Dnes je: 31. 01. 2023 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste