Problémy na cintoríne U Krkošky mesto postupne rieši

Publikované: 02. 10. 2014 11:55

Cintoríny trápia nejedno Slovenské mesto. Na území Čadce sa nachádzajú štyri cintoríny. Na Horelici, u Krkošky, centrálny cintorín na ulici. 17.novembra a v osade Kýčera. Sú vlastníctvom mesta Čadca a spravuje ich Mestský podnik služieb. Čo sa týka možností pochovávania a voľných hrobových miest, všetky sú limitované. Na centrálnom cintoríne na ulici 17. novembra je okolo 6 tisíc hrobových miest. Ani jedno nie je voľné a možnosť jeho rozšírenia je nulová.

Podobne je to aj s cintorínom na Horelici o rozlohe 5585 m2. Viac ako 900 hrobových miest ho takmer zaplnilo. Jeho rozšíreniu bránilo súkromné vlastníctvo okolitých pozemkov.

Rázovitý cintorín v osade Kýčera je miestom posledného odpočinku miestnych a rodákov tejto mestskej časti. Nachádza sa tu viac ako 120 hrobov.

Aj preto bol pred rokmi zriadený cintorín U Krkošky. Napriek tomu, že sa rozprestiera na ploche bezmála 42 tisíc metrov štvorcových, plocha na pochovávanie bola značne obmedzená. Pri jeho zakladaní sa pravdepodobne podcenil geologický prieskum. Značná časť sa nachádza v zóne kamenných slojov. To absolútne nevyhovovalo na pochovávanie. To, že tento cintorín bol roky zabudnutý a neinvestovalo sa do jeho údržby dostatočne, vidno aj na nevyhovujúcom stave oplotenia domu smútku. Taktiež komunikácie, vodovod, osvetlenie by si žiadali riadnu finančnú injekciu.

Na pokyn primátora Milana Guru sa pred dvoma rokmi začalo s riešením rokmi nakopených problémov. Prvým a najdôležitejším boli zemné práce. Umožnili to, aby bolo možné na tomto cintoríne vlastne pochovávať. Odťažilo a odviezlo sa viac ako 3000 kubíkov nevhodnej zeminy a bola nahradená zeminou vhodnou na výkop hrobov. Podstatnú časť prác vykonala firma, ktorá realizovala malý obchvat Čadce bezplatne. Mesto tým ušetrilo nemalé finančné prostriedky.

V priebehu tohto roku už bolo kompletne vymenené ozvučenie domu smútku, ktoré absolútne nevyhovovalo potrebám smútočných obradov. V súčastnosti prebieha kompletná rekonštrukcia fasády, strechy, kamenných obkladov. Taktiež sa vyrieši problém nechcených nájomníkov tejto budovy. Kuny si našli domov pod strešným, perodrážkovým obkladom a počas pohrebných obradov značne znepríjemňovali ich priebeh.

Ďalším problémom v poradí je oplotenie. Značná časť cintorína bola ohradená panelmi, uchytenie ktorých rokmi skorodovalo a došlo k vyvráteniu samotných panelových blokov. Na budúci rok je v pláne odstránenie nevhodného, poškodeného oplotenia. Nahradí ho nové.Tým sa značne zamedzí vstupu zveri do priestorov samotného cintorína a hrozbe možnosti prípadného poškodenia pomníkov.

Do budúcich rokov je naplánované aj postupné riešenie problémov s vodovodom a osvetlením. Iste sa nezabudne aj na komunikácie.

Taktiež bude potrebné v blízkej budúcnosti zamyslieť sa aj nad zriadením urnového hája, prípadne výstavbou kolumbária.

Dnes je: 02. 03. 2024 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste